מה היא רמת הרוח?

האדם בנוי מכמה רמות, קודם: הרוח ואז: נשמה נפש וגוף.

כאשר רוח האדם נפגעת מכל דבר חיצוני או עצמי, הדבר משפיע ישירות על נפש והגוף. כל דבר קטן שנמצא בשדה האנרגטי של הרוח, גורם לנפש ולגוף להיות פגיעים ו"משובשים". 

 

כשאנשים מחפשים עזרה, הם מקבלים שני מענים שונים מאותה חברה. 
צד אחד ברמה הפסיכולוגית הרציונלית שאומרת: ״אדם מדוכדך זו איזו שהיא תופעה, האדם בדיכאון ואין מה לעשות!״ ובנוסף גם ישתיקו אותו באמצעות כדורים לאורך הזמן.

המענה שני, הוא בדרך האמת. יש מישור שהוא קצת מעבר למה שלימדו אותנו, מישור שהוא לא רק נפשי וגופני. ישנה עוד רמה של הסתכלות וזו - רמת הרוח. 

רמת הרוח היא רמה מאוד מאוד עדינה, שמחברת  בין מי שאנחנו כאן ולבין מי שנועדנו להיות לפי הנשמה שלנו. לא רק שהיא עדינה בנוסף לזה - אנחנו גם לא מודעים אליה ולא דואגים לה.


כל החיים היא זאת שחשופה לקנאה  מצד אחרים, חשופה למחשבות לא נכונות מצדנו, ולדברים לא נכונים שאנו מזמנים לחיים שלנו. הרוח היא זו שנפגעת והיא זו שנחסמת והיא זו שאחר כך מורידה לנו את הקושי עד שאנחנו נהיים ״מחלה״. האבסורד הכי גדול שאנשים סובלים ואין ספק שאנשים סובלים וימשיכו לצערנו לסבול, מאחר שאינם מודעים שהבעיה אינה במישור הפיסי - הגופני והנפשי, אלא במישור הרבה יותר גבוהה – במישור הרוח.

"ברגע שסימה נכנסת לשדה האנרגטי של האדם ברמת הרוח,  ביכולתה לטפל שם בשורש הבעיה, לנקות ולפתוח עבור האדם את חייו מחדש. "הטיפול של סימה נותן לנו זכות להכיר, ולגעת במישורים הכל כך מיוחדים האלה. כיום מעטים מאוד מהמטפלים, מטפלים ברמת הרוח. כולם מטפלים בסימפטומים, מטפלים בנפש ובגוף.

מעל הנפש והגוף נמצאת הרוח ששולטת ומכריעה. כשיש בעיה ברוח: הנשמה הנפש והגוף – נפגעים. חובה לפתור את הבעיה רק במישור הרוח!!! אין טעם לטפל רק בנפש ובגוף מאחר ושורש הבעיות מתחילות ברמת הרוח. האדם בנוי מ: רוח, נשמה, נפש וגוף.  כל מה שקורה ברוח משפיע על הנפש ועל הגוף. כאשר לא מטפלים ברמת הרוח זה בעצם לשים פלסטר על הבעיה, ואז היא תתפרץ בצורה אחרת או ביום אחר או עם מישהו אחר. 

יש להוציא מהשורש את הדבר הזה, שנקרא- אנרגייה שלילית או עין הרע – ישנם הרבה מילים לתאר. אבל אין סיבה שהם יהיו בתוך האדם.

 

ברגע שסימה נכנסת לשדה האנרגטי של האדם ברמת הרוח, ביכולתה לטפל שם בשורש הבעיה, לנקות ולפתוח עבור האדם את חייו מחדש.

תפקידה של סימה הוא להילחם את מלחמתם של מטופליה נגד הגורמים השליליים הפועלים בתוכם ולהוציאם לצמיתות מן השורש הנמצא אך ורק ברמת הרוח, בכדיי שיוכלו לחזור לכוחותיהם המולדים, למזל ,הברכה והשפע, אל הבחירה החופשית שנמנעה מהם בשל כניסת הכוח השלילי לחייהם.

כאן הייחודיות והשוני של סימה על כל המטפלים והטיפולים השונים הקיימים כיום.